putin försöker öka oljeproduktionen för att kompensera för en minskning av dess pris på världsmarknaden

Volymen av oljeproduktionen 2014 ökade med 0,7% jämfört med samma period 2013. Han var 526.700.000 ton (10,5 miljoner fat. En dag) rapporterades som citerar en snabb uppbyggnad av den ryska energisektorn.

Denna volym av oljeproduktionen var ett rekordår i post-sovjetiska Ryssland. Den största volymen oljeproduktionen i Sovjettiden i Sovjetunionen fångades 1987 – då den genomsnittliga produktionsvolymen var 11,4 miljoner fat. per dag.

 
Tillväxten av oljeproduktionen i december 2014 ökade också jämfört med samma period 2013 – landet producerade 45.115.000 ton olja. Den genomsnittliga dagsproduktionen nådde 10.667.000 fat. per dag.

Den största volymen oljeproduktionen föll på Rosneft – 2014 har extraherat 190 898 000 ton olja.

comments: