Den russiske præsident Vladimir Putin underskrev et dekret, der giver udlændinge til at tjene i den russiske hær

Den russiske præsident Vladimir Putin underskrev et dekret, der giver udlændinge til at tjene i den russiske hær.

I dokumentet hedder det soldater, der er udenlandske statsborgere, der er involveret i de opgaver under militær undtagelsestilstand, og i væbnede konflikter i overensstemmelse med universelt anerkendte principper og normer i folkeretten, internationale traktater og love Rusland. Men en forudsætning for en sådan tjeneste er af russisk sprog.

Kontrakten kan ikke ydes tilskud til en udlænding, der er genstand for efterforskning eller domstol, der har fremragende domfældelse eller fængselsstraf.

Husk på, at i UNSO tilbyde legaliseret international bataljon af frivillige til krigen på siden af Donbas ukrainske hær.

comments: