בבצ’נקו הפארק במרכז העיר בגלל הצתה אפשרית ובתי קפה אש פיצוץ תפס

בבצ’נקו הפארק בבית הקפה במרכז העיר באש “הבית החדש”. לפי גרסה ראשונית, האש הייתה בשל הצתה. עדי ראייה דיווחה ששמעה פיצוץ ש.

לקבלת מידע על האירוע למשטרה קיבלה על 17:25, אמר הדובר של המשטרה באזור חרקוב נטליה זחרובה.

במקום של המציל והמשטרה. למקום הגיע כמה אמבולנסים.

לפי גרסה אחת, מיכל הדלק התפוצץ. לדברי עוזר הראשי של HSCHS בחרקוב האזור איגור Lupandina, נשים – על פי מידע ראשוני, בית הקפה עובד. על הכוויות היא נלקחה לבית החולים.

מבקרים עזבו את החדר לפני הגעתו של מצילים.השטח הכולל של האש – כ -200 מ”ר.

comments: